1
Bạn cần hỗ trợ gì?

BÁN SỈ LẺ ĐỒ TẬP, NỘI Y, ĐỒ NGỦ,....

BÁN SỈ LẺ ĐỒ TẬP, NỘI Y, ĐỒ NGỦ,....

BÁN SỈ LẺ ĐỒ TẬP, NỘI Y, ĐỒ NGỦ,....

BÁN SỈ LẺ ĐỒ TẬP, NỘI Y, ĐỒ NGỦ,....

BÁN SỈ LẺ ĐỒ TẬP, NỘI Y, ĐỒ NGỦ,....
BÁN SỈ LẺ ĐỒ TẬP, NỘI Y, ĐỒ NGỦ,....

Số Đo Đồ Bơi (Áo Bơi và Một Mảnh)

  1. BẢNG SỐ ĐO ĐỒ BƠI (ÁO BƠI VÀ MỘT MẢNH)

Kích Cỡ

Lingerie Vietnam

XS/S

M/L

XL

XS

S

M

L

Size

32

34

36

38

Châu Âu

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cỡ ngực

32AA

32A

34A

36A

38A

38B

40B

40C

40D

-

-

32B

34B

36B

36C

38C

38D

38DD

-

-

-

32C

34C

34D

36D

36DD

-

-

-

-

32D

32DD

34DD

-

-

-

Hãy đăng ký email của bạn để được nhận tin những ưu đãi mới nhất ...